ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΧΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ    

Η νομοθεσία που διέπει τις συγχωνεύσεις σχολείων είναι συγκεκριμένη:

– O N.1566/85 δηλώνει (άρθρο 50, παρ. 3) πως η δημοτική-κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο/δημοτικό συμβούλιο για θέματα συγχώνευσης, ίδρυσης, κατάργησης σχολείων, λαμβάνεται στη συνέχεια η απόφαση-εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) το οποίο και παράγει την αντίστοιχη Υπουργική απόφαση.

– Ο Ν.2525/97 (άρθρο 1, παρ. 4) παραπέμπει στα παραπάνω.

– Ο Ν.1966/91 (άρθρο 11, παρ. 5) επανακυρώνει τη νομοθεσία (σε ότι αφορά συγχωνεύσεις, ιδρύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων) όπως αυτή περιγράφεται στο Ν.1566/85.

– Ο Ν.3852/10 («Καλλικράτης») διατηρεί σε ισχύ τις δημοτικές επιτροπές παιδείας, τα δημοτικά συμβούλια, συνεπώς και τις αρμοδιότητές τους (όπως περιγράφονται στο Ν.1566/85).

         Εκτός από τα δημοτικά συμβούλια εισήγηση για συγχωνεύσεις, ιδρύσεις, καταργήσεις σχολείων μπορούν να κάνουν (με την Υπουργική απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/ΦΕΚ.1340/2002) οι Διευθύνσεις (άρθρο 15, παρ. 2στ) και τα Γραφεία εκπαίδευσης (άρθρο 24, παρ. 9).

         Φαίνεται (από τα παραπάνω) πως τα δημοτικά συμβούλια είναι οι κύριοι εισηγητές για συγχωνεύσεις σχολείων (εντέλλονται, άμεσα ή έμμεσα, μέσω των Νόμων 1566/85, 2525/97, 1966/91 και 3852/10), ενώ ήσσονος σημασίας νομοθετική ισχύ έχουν οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία εκπαίδευσης (δεδομένου πως ο Νόμος υπερισχύει της Υπουργικής απόφασης).

         Συνεπώς, συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων για τις οποίες τα δημοτικά συμβούλια έχουν αρνητική θέση, ακόμα και αν υπάρχει θετική εισήγηση από τις οικείες Διευθύνσεις ή Γραφεία εκπαίδευσης, (νομοθετικά) δεν στηρίζονται.

Στις περιπτώσεις που δεν έχουν γίνει (ακόμα) συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων για θέματα συγχωνεύσεων, ιδρύσεων, καταργήσεων σχολείων των περιοχών τους, μετά τις συνεδριάσεις αυτές οι αποφάσεις-εισηγήσεις τους θεωρούνται πολύτιμες (αυτό τονίζουν οι τέσσερις προαναφερθέντες Νόμοι) για τον προσδιορισμό του σχολικού τοπίου της περιοχής τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, θα υπερέχουν των αντίστοιχων εισηγήσεων των Διευθύνσεων ή των Γραφείων εκπαίδευσης.

Αθανασίου Παντελής (path95@otenet.gr)
ΜSc σε «Σπουδές στην Εκπαίδευση»
ΜSc στις «Επιστήμες της Αγωγής»
Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 3 Μαΐου, 2011

Καταγγέλουμε το Υπουργείο Παιδείας διότι ενώ στις 18 Μαρτίου 2011 είχε ήδη λάβει την οριστική απόφαση για τις συγχωνεύσεις των σχολείων – εντάσσοντας την, μάλιστα, στο ΦΕΚ 440/18-03-11 Τεύχος Δεύτερο, ήρθε στις 15-04-2011 με Δελτίο Τύπου να πει » << το τελικό σχέδιο για τις συνενώσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις σχολικών μονάδων θα ανακοινωθεί επίσημα και αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όταν υπογραφεί η Υπουργική απόφαση>>, εμπαίζοντας την τοπική κοινωνία, τους μαθητές, τους καθηγητές, τους γονείς και τους φορείς του τόπου μας, οι οποίοι εξ αρχής διαφώνησαν με το σχέδιο του Υπουργείου.

 Με ψέματα, με εμπαιγμούς, ταπεινώσεις, και κοροϊδία δεν χτίζεται το νέο σχολείο.

Καλούμε την τοπική μας κοινωνία γονείς,

μαθητές, καθηγητές, τοπική αυτοδιοίκηση,

και τους βουλευτές μας

να αντιδράσουν δυναμικά και άμεσα στην απαράδεκτη, αντιπαιδαγωγική απόφαση του Υπουργείου.

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 16 Απριλίου, 2011

ΕΞΟΔΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Εν μέσω οικονομικής κρίσης

ΕΞΟΔΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

προκαλεί το Υπουργείο Παιδείας  χωρίς δεύτερη σκέψη;

 Από τη σελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών κατεβάσαμε την παρακάτω απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Sygxwneuseisπου αφορά εκτός των άλλων και τη συγχώνευση του Γυμνασίου Δημητριτσίου με το Γυμνάσιο Νιγρίτας.

Παρατηρήσεις:

Στην περίπτωσή μας το Υπουργείο δεν πήρε υπ` όψη του, όπως ισχυρίζεται   «Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και τις προτάσεις Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Διότι τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας, όσο και ο Προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών γνωμοδότησαν υπέρ της συνέχισης της λειτουργίας του Γυμνασίου Δημητριτσίου και κατά της συγχώνευσής του με το Γυμνάσιο Νιγρίτας.

Το Υπουργείο ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΨΕΥΔΩΣ ότι «με την απόφασή του αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού υπολογισμού». Και αυτό διότι το Γυμνάσιο Νιγρίτας είναι αδύνατον, λόγω έλλειψης χώρων, να απορροφήσει τα επιπλέον παιδιά που θα φοιτήσουν λόγω συγχωνεύσεων σε αυτό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ να κτιστεί νέο κτήριο!  Και παρά το γεγονός ότι το Γυμνάσιο Δημητριτσίου διαθέτει καινούργιο μεγάλο κτήριο, ικανό να στεγάσει πάνω από 100 μαθητές, το αχρηστεύουν για να κτίσουν νέο κτήριο στη Νιγρίτα! Επιπλέον τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών θα υπερδιπλασιαστούν διότι το Γυμνάσιο Δημητριτσίου δεν εξυπηρετεί μόνο τους μαθητές του Δημητριτσίου, αλλά και τους μαθητές άλλων 7 γειτονικών χωριών, που θα αναγκαστούνε να πηγαίνουν όλοι προς τη Νιγρίτα, κάνοντας μάλιστα διαδρομές που θα διαρκούν πάνω από μισή ώρα!

Και ρωτάμε:

 • Που θα βρεθούν τόσα χρήματα για νέο Γυμνάσιο;
 • Γιατί να κτιστεί νέο κτήριο όταν υπάρχει ήδη καινούργιο, με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, το κτήριο του Γυμνασίου Δημητριτσίου;
 • Πότε θα προλάβει να κτιστεί το νέο Γυμνάσιο ώστε να είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο, όταν ούτε μελέτες δεν έχουν γίνει ακόμα;

Και ακόμα.

Το μοντέλο του νέου σχολείου που διαφημίζει το Υπουργείο Παιδείας  προβλέπει καθημερινή ταλαιπωρία των μαθητών στα λεωφορεία;

Το Υπουργείο Παιδείας έλαβε υπ` όψη του ότι κλείνει το Γυμνάσιο Δημητριτσίου, που εξυπηρετεί, ως κεντρικό σχολείο, χωριά με συνολικό πληθυσμό 7.000 κατοίκων παρά τη θέληση όλων αυτών;

Τι μας μένει να κάνουμε;

Διαβάζουμε στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Υπουργείου Παιδείας ότι  «το τελικό σχέδιο για τις συνενώσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις σχολικών μονάδων θα ανακοινωθεί επίσημα και αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας,  Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όταν υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση».

Και ζητούμε από όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερώσουν, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, τους υπευθύνους για το μεγάλο λάθος που θα προκαλέσει τόση αναστάτωση και αβάσταχτα έξοδα στο κράτος μας που δεν αντέχει αυτή τη στιγμή άλλη οικονομική αφαίμαξη.

Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτούς που φαίνονται στο έγγραφο με την καταδικαστική απόφαση για το Γυμνάσιο Δημητριτσίου:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι

email: t06dypd2@minedu.gov.gr  

Πληροφορίες: Δ. Κατεβαίνη, Σ. Νικητάκη

                          Τηλέφωνο: 210 3442255, 3443290

FAX: 210 3442253

 διαβάστε αναλυτικά στη σελίδα αποφάσεις ΔΣ τους λόγους για τους οποίους  ως Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Δημητριτσίου, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να κλείσει το Γυμνάσιο Δημητριτσίου.

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 9 Μαρτίου, 2011

αποκριάτικη γιορτή 2011

Με τη συμπαράσταση του Συλλόγου Γονέων , οργανώθηκε η αποκριάτικη γιορτή για όλα τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Δημητριτσίου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε χορό, αναβίωση παλιών αποκριάτικων εθίμων (καμήλα, γαϊτανάκι, κλπ), ταινίες, φαγητό και παιχνίδι!!! Την επομένη της Καθαράς Δευτέρας μία τεράστια λαγάνα, προσφορά γονέα αρτοποιού, μοιράστηκε σε όλα τα παιδιά του σχολείου.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 3 Φεβρουαρίου, 2011

βασιλόπιτες

Οι βασιλόπιτες για το 2011 φτιάχτηκαν με μεράκι και αγάπη από ορισμένες μητέρες, μέλη του συλλόγου γονέων και προσφέρθηκαν από μία σε κάθε τάξη του σχολείου μας τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 19 Νοεμβρίου, 2010

νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές του Οκτωβρίου 2010

Λωτίδης  Αβραάμ

Πρόεδρος

Αγουρζενίδου Ελπίδα

Αντιπρόεδρος

Χουρίδη Παρασκευή

Ταμίας

Παπαλοπούλου Χρυσή

Γραμματέας

Νταμάρη Πασχαλίτσα

Ειδική Γραμματέας

Λυγγερίδης  Ηλίας

Μέλος

Μαλαμίδου Ανθούλα

Μέλος

Μπογιαννίδου Γεωργία

Μέλος

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 18 Οκτωβρίου, 2010

Εκλογές

 Ο Σύλλογος Γονέων Δημητριτσίου ανακοινώνει ότι

την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

και ώρα 5.30 το απόγευμα 

γίνονται στο Δημοτικό Σχολείο Δημητριτσίου εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 30 Σεπτεμβρίου, 2010

νέα σχολική χρονιά 2010-2011

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου έγινε ο αγιασμός στο Δημοτικό Σχολείο Δημητριτσίου, που από φέτος δέχεται και τα παιδιά του σχολείου της Νικόκλειας, το οποίο έκλεισε λόγω μικρού αριθμού μαθητών.

Πάρα πολλοί γονείς ήταν παρόντες στον αγιασμό, μετά τον οποίο έγινε ανακοίνωση από το Σύλλογο Γονέων για τις επικείμενες εκλογές τον Οκτώβριο για νέο Δ.Σ. Όπως συνηθίζεται αυτή τη μέρα, προσφέρθηκαν γλυκά σε όλους τους παρευρισκόμενους, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς.

Το Δ.Σ. ενημέρωσε τους νέους εκπαιδευτικούς του σχολείου και του νηπιαγωγείου για τις δράσεις του Συλλόγου και τους κάλεσε σε συνεργασία δηλώνοντας πρόθυμία να βοηθήσει σε όποιο θέμα προκύψει. Ήδη προσφέρθηκε ένα χρηματικό ποσό στο νηπιαγωγείο για αγορά ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 19 Ιουνίου, 2010

καλοκαιρινή γιορτή

Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου έγινε στο σχολείο μας η καλοκαιρινή γιορτή.  Τα παιδιά με τους δασκάλους τους είχαν ετοιμάσει ένα ποικίλο πρόγραμμα με ποιήματα, χορούς, παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα με θέμα την ανακύκλωση και την κυκλοφοριακή αγωγή, ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στην Ε΄και την ΣΤ΄τάξη.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας απολαύσαμε ένα καλοκαιρινό μουσικό έργο από το ολοήμερο και το έργο του Μποστ  «Μαρία Πενταγιώτισσα»  από τα παιδιά της Ε΄και της ΣΤ΄τάξης.  Η απογευματινή παράσταση θα προβληθεί από την τηλεόραση από το κανάλι ΤVS τη Δευτέρα 21 Ιουνίου  στις 7 το απόγευμα.

 Ο Σύλλογος Γονέων οργάνωσε την ταβέρνα στην αυλή του σχολείου και κέρασε όλους τους παρευρισκόμενους ζεστά σουβλάκια!

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 19 Ιουνίου, 2010

ο αργαλειός του σχολείου

Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς έμεινε στημένος στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας ο αργαλειός.  Με τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων και της κυρίας Καμπούρη Μαγδαληνής τα παιδιά όλων των  τάξεων δούλεψαν στον αργαλειό. Ένα-ένα κάθισαν και ύφαναν ένα μικρό κομμάτι στη μεγάλη, πολύχρωμη κουρελού του σχολείου. Οι δάσκαλοί τους παρόντες, απαντούσαν στις ερωτήσεις τους και εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να μιλήσουν για τη ζωή των ανθρώπων στα αρχαία αλλά και στα νεότερα χρόνια. Και φυσικά δοκίμασαν τις ικανότητές τους στην υφαντική!

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 5 Ιουνίου, 2010

εκδρομή στο Παρανέστι

Στις 3 Ιουνίου έγινε η εκδρομή του σχολείου μας στο Παρανέστι Δράμας, στην οποία συμμετείχε και ο Σύλλογος Γονέων. Τα παδιά μετακινήθηκαν με λεωφορείο αλλά και με το τραίνο….

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 29 Απριλίου, 2010

το στήσιμο του αργαλειού

Την Τρίτη, 28 Απριλίου, άρχισε το στήσιμο του αργαλειού στο σχολείο μας με τη βοήθεια δυο κυριών που δούλευαν παλιότερα με αργαλειούς στα σπίτια τους: είναι η κυρία Καμπούρη Μαγδαληνή και η κυρία Αθανασία Βατσάνη.  Τα νήματα για τον αργαλειό προσέφερε η κυρία Σταματία Θεολόγου. Αντιπρόσωπος από το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων βοήθησε επίσης στην προετοιμασία που έγινε στην αυλή του σχολείου μας. Ο αργαλειός θα μείνει αρκετές μέρες στημένος στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, όπου όλα τα παιδιά θα δοκιμάσουν να υφάνουν!

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 25 Απριλίου, 2010

η συγγραφέας Ελένη Τσιάλτα στο Δημητρίτσι

Την Τρίτη 20 Απριλίου η συγγραφέας Ελένη Τσιάλτα ήρθε στο Δημοτικό Σχολείο Δημητριτσίου, όπου την περίμεναν και τα παιδιά των γειτονικών σχολείων της Νικόκλειας και της Βέργης.

Όλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς ενθουσιάστηκαν με την επίσκεψη αυτή.  Παραθέτουμε ορισμένα σχόλια από τους μαθητές μας:

 • Χάρηκα που ήρθε στο σχολείο μας η κυρία Ελένη Τσιάλτα. Πιο πολύ μου άρεσε όταν κλείσαμε τα μάτια μας και μας είπε να ταξιδέψουμε στη φαντασία μας.
 • Η κυρία Ελένη Τσιάλτα είναι μια κοπέλα που έγραψε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, που όταν τις διαβάζουν τα παιδιά θέλουν να τις ξαναδιαβάσουν πάλι από την αρχή.
 • Μου έκανε εντύπωση που μας μίλησε για τη ζωή της. Έκατσε και άκουγε με προσοχή τις ερωτήσεις μας και απαντούσε ανάλογα.
 • Η κυρία Ελένη Τσιάλτα ήταν πολύ καλή και μας έλεγε πολλά αστεία. Κι εμείς βέβαια είχαμε προετοιμαστεί: διαβάσαμε βιβλία της και της ετοιμάσαμε ζωγραφιές. Ήταν πιο νέα απ` όσο τη φανταζόμουνα. Θα ήθελα να ξαναέρθει για να μας πει και άλλες ιστορίες.
 • Όταν μας έλεγε ιστορίες κατάλαβα ότι μια ιστορία έχει το δικό της νόημα και μάθημα. Μου άρεσε επίσης όταν κάναμε συζήτηση και κατάλαβα ότι είναι μια πραγματική και πάρα πολύ καλή συγγραφέας γιατί έχει μέσα της φαντασία, λύπη, χαρά κ.α. Ελπίζω να μπορέσει να μας κάνει ένα βιβλίο.
 • Εμένα μου άρεσε το παραμύθι που κάναμε μαζί για τα γράμματα. Ήταν πολύ ωραίο.
 • Ευχαριστηθήκαμε να μας λέει ιστορίες και βιβλία. Εμείς θα επικοινωνούμε μαζί της από το internet.
 • Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η ιστορία του Σπύρου, του σκαντζόχοιρου, που όταν άκουγε την πόρτα να τρίζει έβγαινε έξω από τη φωλιά του για να πάει να φάει. Και η ιστορία με το χιονάνθρωπο και τη ροδιά, που όταν έλιωσε ο χιονάνθρωπος απορρόφησε το κρύο νερό μέσα στην καρδιά της και έτσι θα τον θυμάται για πάντα.
 • Ήταν πολύ ωραία. Εμείς με τη σειρά μας της αφιερώσαμε μικρά κομμάτια από τα βιβλία της, της χαρίσαμε δώρα μέσα από τα βιβλία της.  Η πλάκα είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της ώρας δε μιλούσαμε και όταν ήταν να φύγει όλοι τη ρωτούσαμε. Μας είπε πολλές ιστορίες, όχι μόνο από τα βιβλία της αλλά και από τη ζωή της.
 • Έχει γράψει πολλά βιβλία που μου αρέσουν όπως το ρολόι με τις δεκατρείς ώρες και η κούκλα που γερνούσε. Ο κύριος της άλλης τάξης είχε μια ωραία ιδέα να γράψουμε και μεις ένα βιβλίο.
 • …και ταξίδεψε το χωριό της μέχρι το σχολείο μας και από την πρώτη στιγμή που την είδα ήταν τόσο ωραία!
 • Τη ρωτήσαμε ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που έφτιαξε και μας είπε «η γιαγιά μου η μάγισσα» και χάρηκα πολύ που το άκουσα γιατί το είχαμε και μεις αυτό το βιβλίο! Φωτογράφισε και το κολάζ που φτιάξαμε εμείς από το βιβλίο και της άρεσε…
 • Η ερώτηση που μου άρεσε ήταν του Δημήτρη από την Δ΄που ρώτησε «πόσο χρονών είστε»  και η κυρία Ελένη Τσιάλτα απάντησε «5+3», όχι 8 αλλά 53 ετών.

Η κυρία Τσιάλτα έχει το δικό της ιστολόγιο,  το  οποίο μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

  http://blogakispiral.blogspot.com/ 

Το έφτιαξε για να επικοινωνεί με τα παιδιά όπως λέει και η ίδια:

 «Παιδιά, ανοίγω εδώ, ένα μπλοκάκι. Ένα μπλo(γ)κάκι σπιράλ, για να σημειώνουμε. Πρώτα-πρώτα τις σκέψεις μας. Μέσ’ απ’ αυτές μπορεί να γνωριστούμε. Nα μιλήσει ο καθένας μας για όσα σκέφτεται και θα ήθελε να μοιραστεί. Κι ας ταξιδέψουμε στη Φαντασία! Είναι χίλια δυό που θα ‘θελα να κουβεντιάσω μαζί σας (γιατί, πώς νομίζετε οτι κατεβαίνουν οι ιδέες για να γραφτεί ένα βιβλίο;) Το μπλοκάκι σπιράλ θα τα χωρέσει όλα τούτα, αρκεί να το εμπιστευτείτε και να το αγαπήσετε.»

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 11 Απριλίου, 2010

25η Μαρτίου

Με μεγάλη επιτυχία έγινε η γιορτή της 25ης Μαρτίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας.

  

Κατά τη διάρκεια της γιορτής κληρώθηκαν και τα λαχεία του Συλλόγου μας. 

 Και τα δύο δώρα, (το ποδήλατο και το DVD),  έπεσαν σε οικογένειες που μένουν στο χωριό των Αμπέλων.

στιγμιότυπο από την κλήρωση των λαχείων

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 15 Φεβρουαρίου, 2010

καρναβάλι

Ο Σύλλογος πρόσφερε ποκ κορν και πιτάκια και φρόντισε για τη διασκέδαση των παιδιών στη γιορτή καρναβαλιού που διοργάνωσε το σχολείο μας την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010.

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 11 Φεβρουαρίου, 2010

λαχειοφόρος αγορά

 

 

Άρχισε η πώληση των λαχείων του Συλλόγου. Η κλήρωση θα γίνει κατά τη διάρκεια της γιορτής της 25ης Μαρτίου στο σχολείο.

Τιμή λαχείου 1 Ευρώ

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 30 Ιανουαρίου, 2010

γιορτή των 3 Ιεραρχών

Το Σάββατο, στις 30 Ιανουαρίου 2010,

ημέρα της γιορτής των τριών Ιεραρχών,

 ο Σύλλογός μας μαζί με το Σύλλογο Γονέων του Γυμνασίου Δημητριτσίου προσέφερε τα καθιερωμένα γλυκά και κόλλυβα σε όλους όσους συμμετείχαν στη θεία Λειτουργία, που έγινε στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου Δημητριτσίου.

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 27 Ιανουαρίου, 2010

βασιλόπιτα

           Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια,

ο Σύλλογος Γονέων

σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου και του Νηπιαγωγείου

έκοψε και φέτος 8 βασιλόπιτες :

από μία για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, μία για το Νηπιαγωγείο και μία για τους εκπαιδευτικούς. 

 Τα δώρα που αντιστοιχούσαν σε κάθε βασιλόπιτα ήταν προσφορά του Συλλόγου.

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 22 Δεκεμβρίου, 2009

χριστουγεννιάτικα δώρα για τα παιδιά

 Ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δωράκι για κάθε παιδί του σχολείου και του νηπιαγωγείου Δημητριτσίου προσέφερε και φέτος ο Σύλλογος γονέων.

Καλά Χριστούγεννα  και καλή χρονιά

σε όλους!

             χριστουγεννιάτικα αυτοκόλλητα και τριγωνάκι για τα κάλαντα είναι το δωράκι του συλλόγου για τα παιδιά

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 17 Δεκεμβρίου, 2009

καλά Χριστούγεννα!

Περιμένοντας τις διακοπές των Χριστουγέννων μικροί και μεγάλοι ασχολούνται με τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Τα παιδιά του σχολείου μας μαζί με τους δασκάλους τους άρχισαν τις χριστουγεννιάτικες ετοιμασίες, αν και φέτος λόγω της γρίπης, δεν θα γίνει η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο μας…

δείτε μερικές από τις εργασίες της Δ΄τάξης της κυρίας Μαρίας Γρηγοριάδου

 

Ο άγιος Βασίλης που υπάρχει στην είσοδο του σχολείου μας έχει γεμίσει από τα γράμματα των παιδιών….. Τόσα πολλά γράμματα, θα προλάβει άραγε να τα διαβάσει όλα και να φέρει στα παιδιά αυτά που ζήτησαν;

 

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 10 Δεκεμβρίου, 2009

Λαχεία και ημερολόγια

Κυκλοφόρησαν τα ημερολόγια του Συλλόγου Γονέων Δημητριτσίου για το νέο έτος 2010.

κάθε ημερολόγιο κοστίζει 3 Ευρώ

Επιπλέον ο Σύλλογος έχει βγάλει σε λαχειοφόρο αγορά ένα ποδήλατο και ένα DVD. Η κλήρωση θα γίνει μετά τις γιορτές παρουσία γονέων, μαθητών και δασκάλων.

κάθε λαχείο κοστίζει 2 Ευρώ.

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 1 Δεκεμβρίου, 2009

Σχολικός τροχονόμος

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 5 Νοεμβρίου 2009 αποφασίστηκε να ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές να στείλουν ένα σχολικό τροχονόμο στο σχολείο μας, διότι πολλά παιδιά μετακινούνται με λεωφορείο αλλά και με ιδιωτικά αυτοκίνητα και ποδήλατα με αποτέλεσμα κατά την έλευση και αποχώρηση των μαθητών να υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 27 Οκτωβρίου, 2009

η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου

η γιορτή για την 28η Οκτωβρίου

Το πρωί της 27ης Οκτωβρίου 2009 έγινε στο σχολείο μας η γιορτή της εθνικής επετείου του ΟΧΙ.  Παρόντες πολλοί γονείς  που χειροκρότησαν την πολύ καλή προσπάθεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας.

δείτε το βίντεο από την ημέρα της  παρέλασης

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 26 Οκτωβρίου, 2009

η νέα γρίπη

Προσωπική προστασία- περιορισμός της διασποράς

H γρίπη μεταδίδεται με τα σταγονίδια του αρρώστου απ’ ευθείας ή έμμεσα από επιφάνειες που ο ίδιος μόλυνε.

Οδηγίες για την προσωπική υγιεινή:

Σκέπασε το στόμα και τη μύτη κατά τον βήχα ή το φτάρνισμα με χαρτομάντιλο, πέταξέ το στη συνέχεια στο καλάθι και πλύνε τα χέρια σου.

– Αν δεν έχεις χαρτομάντιλο, μη χρησιμοποιείς την παλάμη σου, αλλά την έσω επιφάνεια του αγκώνα, αν δεν το «καταφέρεις», να πλύνεις τα χέρια σου.

Πλένε τα χέρια σου συχνά όταν ο ίδιος ή κάποιος με τον οποίο είσαι σε επαφή είναι άρρωστος.

– Πλύνε τα χέρια σου με σαπούνι το λιγότερο για 15΄-20΄΄ ή με ειδικό αλκοολούχο διάλυμα (Hibitane, Sterillium, Chiro Des, Microbeend) ή μαντιλάκια εμποτισμένα με αλκοόλη, τρίψε τα έως ότου στεγνώσουν.

– Μην ξεπλένεις με νερό στη συνέχεια.

– Πλύνε τα χέρια σου πριν πιάσεις σκεύη φαγητού.

Οταν είσαι εκτός σπιτιού, έχε μαζί σου αντισηπτικά μαντιλάκια.

– Οταν τα χέρια σου δεν έχουν πλυθεί, μην τα βάζεις στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια.

Να έχεις καλή φυσική κατάσταση με ελαφρύ φαγητό (φρούτα, σαλάτες), άσκηση και επαρκή ύπνο.

– Δίδαξε στο παιδί σου τους παραπάνω τρόπους υγιεινής και προστασίας, για να τους εφαρμόζει στο σχολείο και οπουδήποτε αλλού βρίσκεται.

1. Χαρακτηριστικά του ιού και κλινικές εκδηλώσεις

Ο ιός της γρίπης μεταδίδεται σχεδόν πάντοτε με τις εκκρίσεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος που αποβάλλονται με την ομιλία, τον βήχα και το φτάρνισμα. Το ίδιο ισχύει για όλους τους ιούς που προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα.

– Οι επιφάνειες (χέρια, πόμολα, παιχνίδια, τηλέφωνα, γραφεία κ.ά.) που μολύνονται από σταγονίδια διατηρούν τον ιό ζωντανό και ικανό να μολύνει για περίπου δύο ώρες.

– Σε αντίθεση με άλλους αναπνευστικούς ιούς, ο ιός της γρίπης μεταφέρεται κυρίως με τα μεγάλου μεγέθους σταγονίδια, που έχουν ως χαρακτηριστικό ότι δεν αιωρούνται στον χώρο επί αρκετή ώρα ούτε εκτοξεύονται σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου από τον άρρωστο που βήχει.

– Ο άρρωστος μεταδίδει μία ημέρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα και για 5-7 ημέρες μετά, όταν πρόκειται για ενήλικο.

– Η κάθε μικρή ή μεγάλη επιδημία γρίπης διαρκεί από 6-10 εβδομάδες.

– Τα παιδιά μεταδίδουν 2-3 ημέρες πριν και έως 8-10 ημέρες μετά. Από τη στιγμή της μόλυνσης, απαιτούνται από 1-4 ημέρες για να εκδηλώσει ο άρρωστος συμπτώματα.

– Ο συγκεκριμένος ιός Η1Ν1 είχε σχετικά ταχύτερη μετάδοση, επειδή δεν συναντούσε αντίσταση στον πληθυσμό.

– Ο Η1Ν1 προκαλεί στον άνθρωπο συμπτώματα όμοια με τα συμπτώματα της συνήθους εποχικής γρίπης, που περιλαμβάνουν, στην κλασική μορφή της νόσου: απότομη εμφάνιση πυρετού που συνοδεύεται από φρίκια (κρυάδες) και ρίγος, κακουχία, κεφαλόπονο, μυϊκούς πόνους και ξηρό βήχα.

– Σε μερικούς αρρώστους συνυπάρχει ναυτία, έμετος, κοιλιακός πόνος, διάρροια.

– Τα παιδιά έχουν συνήθως πιο ήπια συμπτώματα. Οι επιπλοκές δεν είναι συνηθισμένες, ιδιαίτερα σε υγιείς ενηλίκους με καλή φυσική κατάσταση και παιδιά μεγαλύτερα των 4-5 ετών.

– Οι επιπλοκές όταν υπάρξουν αφορούν κατά βάση το αναπνευστικό σύστημα και είναι λαρυγγίτιδα, μέση ωτίτιδα και πνευμονία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://omogon.gr/flu.html

Αναρτήθηκε από: primaryschdimitritsi | 21 Οκτωβρίου, 2009

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Έγινε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά  2009-2010 στο σχολείο Δημητριτσίου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Παρόντες οι δάσκαλοι, τα παιδιά , οι γονείς, ο Δήμαρχος, οι ιερείς που είναι και οι δύο γονείς με παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο.

 αγιασμός

Κυρίαρχο θέμα η νέα γρίπη.

Έγινε ενημέρωση από το Διευθυντή του Σχολείου για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο σύλλογος γονέων πρόσφερε στα παιδιά και σε όλους τους παρευρισκομένους ένα μικρό κέρασμα.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους!

Kατηγορίες